BAZKIDE BERRIAK

 • Zelaieta Zentroan. 10etik 13tara eta 17tik 20tara

ERABERRITU – BAJAK

 • Ordainagiria HELBIDERATUTA daukatenek, ez dute ezer egin behar.
 • Abenduaren  20an helaraziko zaie banketxeko diru-kontura.
 • Bazkide izateari utzi nahi diotenek eskatu behar dute baja, abenduaren 20an baino lehen,  imeabe@ametx.eus helbide elektronikora mezua bidalita, 946300650 telefono zenbakira deituta edo Zelaieta Zentroko harrerara zuzenduta.
 • TXARTEL bidez berriztatzeko,  abenduaren 01tik aurrera gauza daiteke ordainketa Zelaieta Zentroan.
 • Ezin da eraberritu  dirutan ordainduta edo banketxean dirua sartuta.

Oharra:

BONO KULTURA erabili daiteke Bazkide Berriak eta bazkideak berriztatzeko. Kontutan eduki behar da, ez dela dirurik itzuliko.


NUEVOS SOCIOS/AS

 • En Zelaieta Zentroa. De 10 a 13 y de 17 a 20 horas.

PARA RENOVAR – DARSE DE BAJA

 • Quienes tienen el recibo DOMICILIADO, no tienen que hacer nada.
 • El día 20 de diciembre se pasará por cuenta.
 • Si alguien quiere darse de baja debería comunicarlo antes de esa fecha a imeabe@ametx.eus o en el 946300650 o en la recepción de Zelaieta Zentroa.
 • Para renovar mediante pago con TARJETA, a partir del día 1 de diciembre en Zelaieta Zentroa.
 • No se puede renovar con pago en metálico ni mediante ingreso bancario.

Nota:

Tanto para nuevos/as socios/as, como para renovar, se podrá utilizar el BONOKULTURA. No se devolverá dinero.

Ejemplo: Si tenemos un BonoKultura de 40€ y sólo vamos a utilizarlo para hacer un Socio Gaztea (15€), no se devolveran los 25€ restantes.