BAZKIDE ARRUNTA GAZTE BAZKIDEA
14 – 29 urte
BAZKIDE TXIKI
<14 urte
NAGUSI BAZKIDEA
>65 urte
KUOTA* 30 € urteko 15 € urteko 10 € urteko
ZINEMA 3 sarrera doan
(larunbat eta astelehenetan)
3 sarrera doan
(larunbat eta astelehenetan)
2 sarrera doan
(larunbat eta astelehenetan)
IKUSKIZUNAK 2 sarrera doan (zehaztu behar diren ikuskizunak) 2 sarrera doan (zehaztu behar diren ikuskizunak) 2 sarrera doan (zehaztu behar diren ikuskizunak)
BEHERAPENA
IKUSKIZUNETAN
%25 eta
Bizkaiko Sareako antzokietan: Durango, Elorrio, Basauri, Barakaldo…
%25 eta
Bizkaiko Sareako antzokietan: Durango, Elorrio, Basauri, Barakaldo…
%25 eta
Bizkaiko Sareako antzokietan: Durango, Elorrio, Basauri, Barakaldo…

 

BERRIZTAPENA/BAJAK

  • Ordainagiria HELBIDERATUTA daukatenek ez dute ezer egin behar. Urtarrilaren 2an helaraziko zaie banketxeko diru-kontura. Bazkide izateari utzi nahi diotenek egun hori baino lehen eskatu behar dute baja kultura@ametx.net helbide elektronikora mezua bidalita, 946300650 telefono zenbakira deituta edo Zelaieta Zentroko harrerara zuzenduta.
  • TXARTEL bidez berriztatzeko, urtarrilaren 2tik aurrera gauza daiteke ordainketa Zelaieta Zentroan.
  • Ezin berrizta daiteke dirutan ordainduta edo banketxean dirua sartuta.

BAZKIDE BERRIAK

  • Zelaieta Zentroan. 10etik 13tara eta 17tik 20tara.

 

SOCIO SOCIO JOVEN
14 – 29 años
SOCIO TXIKI
<14 años
SOCIO SÉNIOR
>65 años
CUOTA* 30 € al año 15 € al año 10 € al año
CINE 3 entradas gratis
(sólo sábados y lunes)
3 entradas gratis
(sólo sábados y lunes)
2 entradas gratis
(sólo sábados y lunes)
ESPECTÁCULOS 2 entradas gratis
(espectáculos por determinar)
2 entradas gratis
(espectáculos por determinar)
2 entradas gratis
(espectáculos por determinar)
DESCUENTOS
EN ESPECTÁCULOS
25%
Válido en la red Sarea de teatros: Durango, Elorrio, Basauri, Barakaldo…
25%
Válido en la red Sarea de teatros: Durango, Elorrio, Basauri, Barakaldo…
25%
Válido en la red Sarea de teatros: Durango, Elorrio, Basauri, Barakaldo…

 

PARA LOS QUE YA SON SOCIOS/AS

  • Quienes tienen el recibo DOMICILIADO, no tienen que hacer nada. El día 2 de enero se pasará por cuenta. Si alguien quiere darse de baja debería comunicarlo antes de esa fecha a kultura@ametx.eus o en el 946300650 o en la recepción de Zelaieta Zentroa.
  • Para renovar mediante pago con TARJETA, a partir del día 2 de enero en Zelaieta Zentroa.
  • No se puede renovar con pago en metálico ni mediante ingreso bancario.

NUEVOS SOCIOS/AS

  • En Zelaieta Zentroa. De 10 a 13 y de 17 a 20 horas.