EKIPAMENDUA

I.- PUBLIKOA

263 (Patioa) + 100 (Anfiteatroa) = 363 butaka (Guztira)

II.- KAMERINOAK

2, orokorrak, eszenario azpian. (Bakoitzak 24m2, bi komun eta bi dutxa ditu).

Zuzenean eszenatokira doan sarbidea zamalanetarako.

Zuzeneko sarbidea eszenatokira.

Ez dago eszenatokira edo hall-era bide zuzenik kamerinoetatik, derrigorrez  patiotik edo kaletik igaro beharko da.

III.- MAKINARIA ESZENIKOA

 • 9 bara motorizatuak, hauetariko 4 elektrifikatuak
 • 6 bara manual
 • Kamara beltz osoa (8 hanka, 4 banbalina eta atzeko teloia, bitan zatitua).
 • Aurreko teloia, amerikarra edo “guillotina”n
 • Ciclorama

IV.- ARGIZTAPENA

PROIEKTOREAK

proiektore berriak

-162 ZIRKUITOAK: dimerretaraino instalatuak.

 • 18 zirkuito bara bakoitzeko(eszenatokia)
 • 20 zirkuito pasarela frontalean.
 • 14 zirkuito anfiteatroan.

-DIMERRAK: 48 kanal x 2.500 watio bakoitzak (Multiplexore digitala, DMX 512)
-KONTROL MAHAIA:

“Strand Lightin MX” 48 kanaletakoa.

 • Manualean: 2 preparazio (A eta B)  (96 potenziometro)
 • 192 memoria grabatzeko aukera (CROSSFADE funtzioa)

Hog 2 PC:

 • Fader Wing
 • Programer Wing.

-ARGI TOMA AUXILIARRA: eszenarioan (60.000 watio).
-KABLEAK: 10 mangera 10 metrotakoak eta 20 mangera 5 metrotakoak.

V.- SOINUA

-SOINU MAHAIA: ALLEN HEAT GL 4000

 • 24 kanal
 • 8 sub-grupo
 • 10 enbio
 • Ekualizadore parametrikoa.

-EKUALIZADORA: KLARK-TEKNIK DN 332 ( 2 x 16 korte)
-MULTIEFEKTOA: YAMAHA SPX 990
-KONPRESORE BIKOITZA: DBX 166
-P.A.: 4 NEXO PS15 ETA SUBGRABEA JBL 18″
-ANPLIFIKAZIOA: LAB.GRUPPEN 2.000 W
-MONITOREAK: 4 MONITOREAK BELL (400W x 4 anplifikazioa eta ekualizazioa independienteak).

 • 6 mikrofono dinamiko: 4 Beyerdinamic M69TG, 2 Shure SM-58.
 • 2 mikrofono kondensadoredunak: 2 Beyerdinamic MCE81TG
 • 2 mikrofono inalanbriko (eskukoak) (Beyerdinamic SDM170)
 • 6 hanka mikrofonoentzat (Beyerdinamic)
 • Multiparra (24+6+2)
 • Zuzeneko kutxa 2
 • Soinu kableak.
 • 2 C.D., 3 platina bikoitzak. DAT-a

 


 

EQUIPAMIENTO

I.- PUBLICO

263 (Patio) + 100 (Anfiteatro) = 363 butacas (total)

II.- CAMERINOS

2, generales, bajo el escenario (cada uno dispone de 2 servicios, 2 duchas, complementando 24 m2)

Acceso carga /descarga direccto a escenario.

Acceso directo a escenario.

No comunicación entre camerinos / escenario y hall sin pasar por patio de butacas. ( por exterior del edificio si.)

III.- MAQUINARIA ESCENICA

 • 9 varas motorizadas, 4 de ellas electrificadas.
 • 6 varas manuales.
 • Cámara negra completa (8 patas, 4 bambalinas y telón fondo partido en dos).
 • Telón de boca, americana o guillotina.

IV.- ILUMINACION

PROYECTORES

proiektores nuevo
-162 CIRCUITOS: instalados hasta dimers (según plano planta).

 • 18 circuitos por vara(escenario)
 • 20 circ. Frontal pasarela
 • 14 circ Anfiteatro

-DIMERS: 48 canales x 2.500 w. controlados por multiplexor digital DMX 512
-MESA DE CONTROL:

“Strand Lighting Mx” de 48 CANALES:

 • Manual: 2 preparaciones (A y B) (96 potenciómetros)
 • 192 memorias: Muy fácil de programar (función CROSSFADE).

Hog 2 PC:

 • Fader Wing
 • Programer Wing.

-ACOMETIDA de electricidad auxiliar en el escenario (60.000 w).
-CABLEADO: 10 mangueras de 10 metros. 20 mangueras de 5 metros.

V.- SONIDO

-MESA DE SONIDO: ALLEN HEAT GL 4000

 • 24 canales
 • 8 subgrupos
 • 10 envíos
 • Ecualizador paramétrico

-ECUALIZADOR: KLARK-TEKNIK DN 332 (2×16 cortes).
-MULTIEFECTO: YAMAHA SPX 990
-COMPRESOR DOBLE: DBX 166
-P.A.: 4 NEXO PS15 Y SUBGRAVE JBL DE 18″
-AMPLIFICACION P.A.: LAB.GRUPPEN 2.000W
-MONITORES: 4 MONITORES BELL (400 W x 4, amplificación y ecualización independiente).

 • 6 micrófonos dinámicos: 4 Beyerdinamic M69TG, 2 Shure SM-58.
 • 2 micrófonos de condensador: 2 Beyerdinamic MCE81TG.
 • 2 micrófonos inalámbricos (de mano) (Beyerdinamic SDM 170)
 • 6 pies de micrófono (Beyerdinamic)
 • Cable Multipar (24+6+2)
 • 2 Cajas de directo
 • Cableado sonido
 • DAT, 2 C.D.-s y 3 pletinas dobles

plano seccion
plano seccion 2